Spletni tečaj: Mobility Taster for Inclusion Organisations

Na spletni strani SALTO je objavljen spletni tečaj, ki je namenjen organizacijam, ki želijo organizirati mladinske projekte za mlade iz marginaliziranih skupin. Potekal bo od ponedeljka, 16. 11. 2020 do petka, 18. 12. 2020.  

V nizu asinhronih dejavnosti (ki jih izvajate, kadar želite) in petih kratkih sinhronih srečanj (vsi udeleženci_ke se srečujejo na spletu hkrati) bodo prikazane možnosti, ki jih Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota ponujata projektom za mlade iz marginaliziranih skupin.  

Tečaj je namenjen novincem_kam programa Erasmus+, ki neposredno delajo z mladimi iz marginaliziranih skupnosti (mladinski delavci_ke, socialni delavci_kebegunci_ke, …) in še niso organizirali mednarodnega mladinskega projekta.  

Na tečaju bodo podali konkretne primere projektov in pokazali, kakšna sredstva so na voljo posebej za projekte vključevanja mladih, in vas po korakih popeljali skozi postopek. Na tečaju bo tudi priložnost se povezati z drugimi mladinskimi organizacijami in dobiti povratne informacije o projektnih predlogih.  

Rok prijave je 10. 11. 2020.  

Več informacij lahko najdete tukaj.