Spletno posvetovanje o prihodnosti Evrope

Evropski voditelji želijo Evropi prinesti prave rezultate na področjih, ki so za ljudi najbolj pomembna. Pred Evropskim vrhom v mestu Sibiu v Romuniji in volitvami v Evropski parlament leta 2019, bodo evropski voditelji oblikovali strategijo o perečih temah in izzivih, kjer so potrebne rešitve. 

Svoje mnenje lahko prispevaš v spletnem posvetovanju, ki so ga oblikovali državljani sami, prebereš in se odzoveš na Belo knjigo o prihodnosti Evrope ali se udeleži Dialogov z državljani, ki jih organizira Evropska komisija v državah članicah EU.