Spletno usposabljanje o digitalnem mladinskem delu

Od 23. 5. do 10. 7. 2022 bo potekalo spletno izobraževanje (Massive open online course) na temo digitalnega mladinskega dela.

Izobraževanje je namenjeno mladinskim delavcem, trenerjem in projektnim vodjem. Na izobraževanju bo predstavljeno, kako trenutno deluje digitalno mladinsko delo na področju EU, predstavljene bodo že ustaljene dobre prakse na področju ter omogočeno bo mreženje med mladinskimi organizacijami.

Izobraževanje je zasnovano tako, da se vsak udeleženec udeleži želenih modulov glede na interes in čas. Vsi moduli bodo na voljo do 10. 7. 2022.

Za vsak modul, katerega se bodo udeleženci udeležili, prejmejo digitalno značko, katero lahko vključijo v Youthpass certifikat.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: SALTO Participation and Information