Športne nagrade Marjana Rožanca za leto 2017

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za podelitev prestižnih mestnih športnih nagrad.  Nagrade Marjana Rožanca so najvišja priznanja, ki jih Mestna občina Ljubljana podeljuje na področju športa. Prejmejo jih lahko amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, profesionalni delavci v športu in športni novinarji.

Nagrade se podeljujejo za izjemne dosežke v preteklem letu ali za uspešno delo iz daljšega obdobja. Nagrade so lahko podeljene na predlog posameznika, društva ali druge pravne osebe. Prav tako lahko kandidate predlagajo člani Komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca. Predlog mora biti podan v pisni obliki.

Pobuda za podelitev nagrad mora biti poslana na naslov: Mestna občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca, Resljeva 18, SI-1000 Ljubljana.

Rok za prijavo je 2. 1.. 2017.

Dodatne informacije so na voljo po telefonu 01 306 46 03 ter tukaj in tukaj.