Sprejet dokument o pametnem mladinskem delu

Iz Urada za mladino obveščajo, da so na zasedanju Sveta Evropske unije, 20. novembra, ministri, pristojni za mladino, sprejeli dokument, s katerim se predlaga uvedbo in razvoj koncepta pametnega mladinskega dela.

To vključuje nove tehnologije in socialna omrežja, ki jih mladi vedno bolj uporabljajo.

Dokument je priporočilo za države članice EU in Evropsko komisijo, da ustvarijo podporno okolje za razvoj pametnega mladinskega dela, odpravijo vrzeli ter neenakosti pri dostopu do tehnološko razvitih orodij, podpirajo razvoj digitalnih kompetenc, razvijejo medsektorsko sodelovanje, poiščejo sinergije z drugimi razvojno usmerjenimi strategijami in spodbudijo izmenjavo dobrih praks.

Dokument si lahko ogledate tukaj.