Strateški dokument Program za otroke 2020-2025

Vlada je potrdila nov Program za otroke 2020-2025, ki je samostojen strateški dokument, katerega namen in cilj je določiti temeljne cilje in ukrepe na področju otrokovih pravic ter blaginje in kakovosti življenja otrok v obdobju 2020–2025.

V programu so opredeljena naslednja prednostna področja:

1. enake možnosti za vse otroke na področjih:

  • družinsko okolje in stanovanjska prikrajšanost,
  • zdravje,
  • vključujoče predšolsko in šolsko izobraževanje,
  • kultura in kulturno-umetnostna vzgoja,
  • najbolj ranljive skupine otrok,

2. sodelovanje vseh otrok,

3. življenje brez nasilja in varnost otrok v digitalnem okolju,

4. do otrok prijazni postopki.

Več informacij o programu najdete tukaj, medtem ko je dokument dostopen tukaj.

V nov programski dokument so vključeni samo otroci, saj je bil za mladostnike sprejet poseben programski dokument – Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022.