Študija na področju zastopanosti mladih v Evropski uniji

Junija 2019 je Evropska Komisija (ES) imenovala ECORYS za izvedbo študije o področjih zastopanosti mladih v EU. Delo je bilo izvedeno med junijem in oktobrom 2019 kot del okvirne pogodbe o storitvah EAC-47-2014 za izvedbo študije, ki podpira evropsko sodelovanje na področju izobraževanja in mladine. 

Študija ima štiri ključne cilje:  

  • Zagotoviti splošno kartiranje evropskih nevladnih organizacij  in vseevropskih mrež na področju mladinez namenom opredeliti vrzeli v zastopanosti mladih na ravni EU ter doseči in ustrezno zastopati različne interese z regionalne in lokalne ravni.  
  • Oceniti prispevek financiranja iz EU za mladinske organizacije in mreže, zlasti v okviru programa Erasmus + v zvezi s sodelovanjem mladih in mladinskih organizacij. 
  • Opredeliti nove trende v participaciji mladih in oblikovati priporočila in smernice  kako bi bilo mogoče ta potencial bolje izkoristiti v okviru strategije EU za mlade.  
  • Oblikovati priporočila v zvezi s financiranjem iz EU, ki je namenjeno evropskim nevladnim organizacijam in mrežam na področju mladine. 
     

Študijo si lahko v celoti preberete tukaj