Študija o projektih na področju medijske pismenosti v Evropi

Po naročilu Evropske komisije je Evropski avdiovizualni observatorij opravil študijo o medijski pismenosti v Evropi. V študiji je analiziral ukrepe v Evropski uniji za spodbujanje kritične presoje in razumevanja množičnih medijev.

Študija vključuje analize glavnih trendov na podlagi 547 izbranih projektov. Glede na ugotovitve študije prevladujejo pobude za razvoj “kritičnega mišljenja”, sledijo pa jim projekti za “uporabo medijev”, ki so namenjeni izboljšanju sposobnosti iskanja, brskanja in uporabe medijskih vsebin in storitev. Navajajo tudi, da igra civilna družba pomembno vlogo pri spodbujanju medijske pismenosti med mladimi zunaj rednih šolskih in študijskih programov.

Študija navaja pet konkretnih primerov projektov v Sloveniji, in sicer za varno uporabo interneta (Safe.si, Spletno oko, Tom telefon), računalniško opismenjevanje starejših (Simbioz@), infrastrukturni program Medijska pismenost, seznanjanje otrok s filmsko umetnostjo (Kinobalon) ter vzgojno-izobraževalni program animiranega filma Slon.

Več o študiji najdete tukaj.

Vir: Evropska komisija