Študija o vplivu interneta in družbenih omrežij na participacijo mladih in mladinsko delo

Objavljena je študija, ki proučuje vpliv interneta, družbenih omrežij in novih tehnologij ter obravnava vlogo mladinskega dela pri razvoju digitalne spretnosti in medijske pismenosti mladih.

Zbrani podatki študije so povzeti v 50 primerih dobrih praks in 12 študijah primerov, ki odražajo raznolikost mladinskega dela v Evropski uniji. 

Študija potrjuje, da ima mladinsko delo tukaj pomembno vlogo, vendar pa morajo oblikovalci politike na ravni EU in na nacionalni ravni odgovoriti na izzive in prilagoditi svojo politiko, da bi spodbudili sodelovanje in aktivno participacijo mladih.

Več o rezultatih študije si lahko preberete tukaj.