Študija o vplivu interneta in socialnih medijev na participacijo mladih in mladinsko delo – končno poročilo

Študija preučuje vpliv interneta, socialnih medijev in novih tehnologij na sodelovanje mladih in obravnava vlogo mladinskega dela pri podpori mladih pri razvoju digitalnih veščin in nove medijske pismenosti.

Temelji na obsežni zbirki podatkov, ki je povzeta v popisu 50 dobrih praks in 12 študij primerov, ki odražajo raznolikost mladinskega dela v EU.

Potrjuje, da ima mladinsko delo pomembno vlogo, vendar morajo politični odločevalci na ravni EU in nacionalni ravni storiti več, da se odzovejo na izzive in prilagodijo politike, da bi spodbudili vključevanje in aktivno državljanstvo mladih.

Študijo najdete tukaj.