Študija: Vpliv pornografije na spolno nasilje

Spolno nasilje je še vedno ena najbolj razširjenih in običajno nevidnih oblik nasilja. Po najnovejših podatkih španskega ministrstva za notranje zadeve se je med letoma 2015 in 2021 število prijavljenih primerov spolnega nasilja v Španiji skoraj podvojilo.

Poročilo temelji na feminističnih študijah in psihologiji ter obravnava to temo s feministične perspektive z jasnimi in bistvenimi ugotovitvami, ki  omogočajo razumevanje povezave med pornografijo in spolnim nasiljem ter vlogo, ki jo imata na strukturni ravni v sedanjem patriarhalnem sistemu.

Poročilo je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS