Svet MaMa – Volitve 2022

Mreža MaMa vse zainteresirane vabi h kandidaturi za Svet MaMa, saj trenutnim članom Sveta MaMa marca 2023 poteče 4 letni mandat.

H kandidaturi vabijo vse, ki imajo najmanj 3 leta izkušenj na področju delovanja mladine in mladinskih centrov. Mreža MaMa je nevladna organizacija, ki združuje 55 mladinskih centrov po vsej Sloveniji in skrbi za zastopanje interesov mladinskih centrov in jih podpira pri njihovem delovanju ter skrbi za njihovo kakovostno delovanje in izvajanje mladinskega dela. Na Zboru Kluba MaMa, ki bo 15. 12. 2022, bodo članice Mreže MaMa oblikovale mnenje o kandidatih in kandidatkah za Svet MaMa za obdobje 4 let. Sedem članski Svet MaMa bosta izvolila ustanovitelja Mreže MaMa ŠKUC in Lokal Patriot.

Celoten poziv za predlaganje predstavnikov v svet Zavoda Mladinska Mreža MaMa lahko najdete tukaj.

Več informacij in je na voljo tukaj.

Vir: Mreža MaMa