Svetovna organizacija za varstvo narave WWF je objavila poročilo o stanju planeta 2020

Platforma Sloga sporoča, da je Svetovna organizacija za varstvo narave WWF objavila Poročilo o stanju planeta 2020, svojo krovno publikacijo, ki izide vsaki dve leti in je obsežna študija o stanju biotske raznovrstnosti in zdravju našega planeta. Poročilo o stanju planeta 2020 nosi jasno sporočilo, da je naš odnos z naravo porušen. Biološko raznovrstnost izgubljamo z zaskrbljujočo hitrostjo in posledice te izgube se samo kopičijo. 

Poročilo o stanju planeta 2020 je celovita študija o stanju narave na podlagi indeksa živega planeta- Living Planet Index (LPI), ki spremlja stanje populacij prosto živečih živali na svetu.  Po poročanju WWF Adria se je od leta 1970 populacija sesalcev, ptic, dvoživk in plazilcev zmanjšala za zaskrbljujočih 68 %. Čas se izteka in če želimo, da si narava opomore, moramo ukrepati takoj, pozivajo svetovne voditelje. Poročilo o stanju planeta 2020 je izšlo manj kot en teden pred 75. vrhom Generalne skupščine Združenih narodov (UNGA), kjer bodo voditelji pregledali napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, Pariškega sporazuma in Konvencije o biotski raznovrstnosti (CBD). 

Več informacij in publikacijo lahko najdete tukaj