Trajnostno financiranje – edini način do večje finančne varnosti NVO

Na CNVOS bodo v četrtek, 14. 12., pripravili 3-urno delavnico, na kateri vam bomo predstavili temeljna načela trajnostnega financiranja, najbolj učinkovitega načina do večje finančne varnosti vaše organizacije.

Trajnostno financiranje je praktičen, sistematičen in inovativen pristop k dolgoročnemu zagotavljanju sredstev iz različnih virov. Usklajen je s potrebami in interesi posamezne organizacije. Z njegovo pomočjo si lahko in si boste zagotovili večjo finančno varnost, hkrati pa ohranili visok nivo samostojnosti.

Udeleženci boste na praktičnih primerih spoznali, kako raziskati potencialne vire na različnih področjih – od donacij, članarin in razpisov do javnih naročil in tržnih aktivnosti, naučili se boste, kako se odločiti, katere od njih je smiselno izkoristiti in katere morda opustiti. Da boste pri tem kar najbolj učinkoviti, vam bodo predstavili princip trajnostnega sonca, šestih korakov, s pomočjo katerih lahko vedno preverite, kje na poti k trajnostnemu financiranju ste in kako naprej.

Delavnico bo vodila Veronika Vodlan, projektna svetovalka na CNVOS, ki je v svojem dolgoletnem delu v nevladnih organizacijah pripravila in vodila številne projekte, financirane z različnih virov in s strani domačih, evropskih, ameriških in mednarodnih financerjev. Nevladnim organizacijam svetuje pri pridobivanju razpisnih, sponzorskih in donatorskih sredstev ter zanje izvaja izobraževanja.

Več informacij najdete tukaj.

Kotizacija je 42 EUR+ DDV. Dvema članicama CNVOS, ki letno razpolagata z manj kot 10 000 EUR sredstev, pa ponujajo brezplačno udeležbo.