Transparency International Slovenia vabi k oddaji ponudbe za zunanjega strokovnjaka s področja podporništva

Transparency International Slovenia vabi k oddaji ponudbe za zunanjega strokovnjaka s področja podporništva.

Transparency International Slovenia v obdobju 2020-2022 izvaja projekt Krepitev zaščite prijaviteljev korupcije in neetičnih ravnanj. S projektom želijo prispevati h krepitvi zaščite prijaviteljev oziroma žvižgačev v Sloveniji. Del projekta je namenjen krepitvi organizacije, ki projekt izvaja, s čimer se zagotavlja stabilnost in trajnost delovanja ter projektnih rezultatov.

Strokovnjak bo glede na specifike naročnika izdelal model podporništva, v katerem bo razdelal različne tipe podporništva in analiziral možnosti uspeha pri posameznih skupinah, kar bi omogočalo izvedbo aktivnosti za pridobivanje podpornikov glede na smotrnost posamezne skupine.

Strokovnjak bo skladno z modelom podporništva in v dogovoru z naročnikom izdelal načrt pridobivanja podpornikov, ki bo izvedljiv v okviru finančnih in kadrovskih kapacitet naročnika v času trajanja projekta.

Rok za oddajo ponudbe je do 26. 9. 2021.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS