Učna gradiva: Kako poučevati begunce / Kako poučevati o beguncih

Mirovni inštitut je med marcem in majem 2022 izvedel serijo usposabljanj za učitelje_ice v osnovnih in srednjih šolah o tem, kako poučevati begunce ter kako poučevati o beguncih.

Del usposabljanja so bile tudi predstavitve učnih gradiv UNHCR, ki prinašajo konkretne vaje, nasvete in napotke, kako se lotevati poučevanja beguncev, ki so še posebej ranljivi, saj so travmatizirani, ne govorijo slovenskega jezika in so v ekonomsko šibkem položaju, kot tudi kako na splošno v razredu govoriti o begunski tematiki.

Učna gradiva, ki jih lahko samostojno uporabljate pri pouku, so dostopna tukaj.

Vir: CNVOS