Umanotera skupaj s Focusom objavila dobre prakse blaženja podnebnih sprememb

Umanotera je skupaj z društvom Focus v okviru projekta CARE4CLIMATE identificirala dobre prakse podjetij, občin, javnih institucij, nevladnih in drugih organizacij na naslednjih prednostnih področjih: trajnostna mobilnost, energetska učinkovitost v stavbah in industriji, obnovljivi viri energije, trajnostne verige oskrbe s hrano, raba tal in gozdno-lesna veriga, trajnostna proizvodnja in potrošnja, trajnostne lokalne skupnosti.

Predstavili so deset slovenskih dobrih praks – praktičnih rešitev, ki so se zadnja leta razvile v Sloveniji.

Izbrane dobre prakse in več informacij lahko najdete na strani projekta CARE4CLIMATE, tukaj.