Uporaba sobe pobega v mladinskem delu

Socialna akademija organizira delavnico, ki bo predstavila, kako lahko z uporabo izobraževalne sobe pobega senzibiliziramo mlade za izzive, ki se pojavljajo v družbi.

Učenje preko iger (ang. game-based learning) postaja vedno bolj uporabljen koncept v izobraževalnih procesih. Z uporabo iger se namreč lahko poveča zavzetost in vključenost uporabnikov ter učinkovitost učenja.

Od 10.00 do 11.30 bo delavnica na temo priprave izobraževalne sobe pobega, od 11.30 do 13.00 pa testiranje escape rooma Soba pribega – na temo pomena neformalnega izobraževanja.

Več informacij in prijavnica so na voljo tukaj.

Vir: Nefiks