Urad RS za mladino ima novega v.d. direktorja

Vlada RS je na svoji redni seji dne 29. novembra 2018 imenovala novega v.d. direktorja Urada RS za mladino Tina Kampla. Po izobrazbi magister politologije, je z udejstvovanjem na podoročju mladinskega sektorja pričel kot član Mladega foruma Socialnih demokratov, ki ga je pripeljal na mesto predsednika Mladinskega sveta Slovenije. Tekom svojega delovanja na področju mladinskega sektorja je Tin Kampl pridobil dragocene izkušnje, tako s strani poznavanja mladinske politike v Sloveniji in širše kot izzivov, s katerimi se danes srečujejo mladi.

Novoimenovani v.d. direktorja Urada RS za mladino je ob nastopu nove funkcije za portal mlad.si povedal: “Svoj mandat na čelu Urada RS za mladino vidim kot priložnost, da povežem vse tiste ustanove in posameznike v Sloveniji, ki nam je mar za mlade in si želimo ustvariti skupno in boljšo prihodnost. Temelji mladinskega sektorja so dovolj trdni, da lahko z gotovostjo trdimo, da poznamo smer in cilje, ki jih bomo zasledovali. Moja vizija sloni na prizadevanju, da odločevalcem in mladim v Sloveniji pokažemo in dokažemo, da je mladinski sektor tisti, ki mora tudi v širši družbi zavzeti svoje mesto, in se boriti za enak položaj mladih. Pri tem ostaja ključno dejstvo, da mladi svojo moč pokažemo tam, kjer je potrebno, in svoje predloge tudi udejanjimo. Prizadeval si bom tudi, da bi v prihodnosti mladinsko delo postavili na višjo stopničko ter mlade postavili za glavne akterje v odločanju o prihodnosti.