Usposabljanje strokovnega kadra za delo z invalidi v planinstvu

Tridnevno usposabljanje planinstvo za invalide/OPP je namenjeno vsem, ki jih delo z invalidi/OPP zanima in veseli. Program bo usmerjal pri začetnih korakih s planinci invalidi/OPP. Za tiste, ki že delajo z invalidi/OPP pa nudi nadgradnjo izkušenj in izmenjavo dobrih praks.

Dva dneva sta namenja teoriji, tretji dan pa praktičnemu pohodu.

Skozi usposabljanje bodo predstavljene različne kategorije invalidnosti, invalid kot bio-psiho-socialno struktura, prilagoditev programa in vodenja pohodov/tur. Program bo udeležence opremil z znanjem o različnih oblikah invalidnosti in s tem povezanimi specifikami pristopa in prepoznavanjem zmožnosti posameznika.

Prednost pri prijavi udeleženci, ki se prijavijo preko sistema KATIS.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS