Usposabljanje: The Sustainability Academy – 5Rs in Youth work

The Sutainability Academy je 4-tedensko spletno usposabljanje v trajnostnem mladinskem delu. Z uporabo metode ‘design thinking’ se bodo osredotočili_e na načela trajnostnega razvoja, socialno podjetništvo in krožno gospodarstvo, ter se naučili uporabljati te koncepte v mladinskem delu. 

Glavni cilji usposabljanja so: 

  • razumeti trenutne okoljske in družbene izzive ter način, kako se mladi spoprijemajo z njimi (5R: reusereducerecyclerethinkrefuse); 
  • ponovno razmisliti o trenutnem načinu dela: mlade pripraviti in opolnomočiti, da bodo soustvarjali bolj krožno, trajnostno svetovno; 
  • opredeliti že obstoječa orodja, ki se uporabljajo v mladinskem delu in skupnostnemu delu  v Luksemburgu in Evropi (vključno z virtualnimi obiski in sestanki za projekte); 
  • soustvariti potencialne rešitve, ki jih je mogoče razviti na lokalni in evropski ravni; 
  • naučiti se metode ‘design thinking’ na primerih konkretnih izzivov.  

Usposabljanje bo potekalo od 14. 9. do 9. 10. 2020 preko spleta.  

Rok prijave je 20. 7. 2020.  

Več informacij lahko najdete tukaj