Usposabljanje za koordinatorje_ice skupnostih projektov

Nevladni organizaciji Umanotera in Focus želita v lokalnih okoljih podpreti izvedbo projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov oziroma k blaženju podnebnih sprememb. S tem namenom bodo v spomladanskem času leta 2020 izvedli usposabljanje za koordinatorje_ice projektov, ki bo naravnano praktično in namenjeno pripravi načrtov konkretnih skupnostih projektov udeležencev_k usposabljanja.

Ponujena bo mentorska podpora s strani strokovnjakov_inj, ki so že izvedli_e skupnostne projekte na področjih energetskih projektov, urejanja in rabe prostora, mobilnosti, oskrbe s hrano, trajnostne potrošnje in krožnega gospodarstva ter drugimi. Sodelovali bodo tudi s strokovnjaki_inj na presečnih področjih pravnih vprašanj, vključujočih procesov in financiranja.

Prijava je obvezna in poteka do zapolnitve mest (največ 12). Prijavnico lahko najdete tukaj.

Več o usposabljanju lahko najdete tukaj.