Usposabljanje za lažje in učinkovito vključevanje priseljencev v lokalno okolje

Kulturno izobraževalno društvo PiNA, v sklopu projekta Središče za medkulturni dialog, z namenom ustvarjanja učinkovitega podpornega okolja za priseljence, organizira tridnevno usposabljanje za lažje in učinkovito vključevanje priseljencev v lokalno okolje.

Tridnevno usposabljanje je namenjeno prostovoljcem/-kam in strokovnim delavcem/-kam, ki nudijo ali želijo nuditi podporo priseljencem oz. tujcem pri vključevanju v družbo.

Usposabljanje bo vodil Jaka Kovač, zunanji sodelavec Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva, izvajalec usposabljanj za prostovoljce, vključevanje migrantov, begunce, nenasilne komunikacije in medkulturnega dialoga.

Obravnavali bomo naslednje teme:

  • temeljna zakonodaja, ki obravnava ciljne skupine (njihove pravice in terminologija, razumevanje različnih statusov),
  • medkulturni dialog – vzpostavljanje stika z ljudmi iz drugih kultur,
  • teorijo in veščine nenasilne komunikacije,
  • vživljanje v situacijo in potrebe migrantov,
  • etične dileme pri delu z migranti,
  • integracijo migrantov.

Več informacij najdete tukaj.