Usposabljanje za menedžerje v mladinskih organizacijah

Mladinski svet Slovenije je objavil poziv za udeležbo na usposabljanju za menedžerje v mladinskih organizacijah. 

Usposabljanje za menedžerje je namenjeno tistim, ki opravljajo vodstvene vloge v mladinskih organizacijah ali se na to vlogo šele pripravljajo. Vodstvena vloga ne pomeni nujno ožjega vodstva v organizaciji, lahko gre tudi za vodenje lokalne enote ali druge delovne skupine.

Usposabljanje bo potekalo od 24. do 27. januarja 2019 (z začetkom v četrtek zjutraj in zaključkom v nedeljo z vrednotenjem po kosilu).

Lokacija usposabljanja bo sporočena naknadno.

S projektom usposabljanja menedžerjev v mladinskih organizacijah želimo prispevati h krepitvi kadrovskega potenciala v mladinskih organizacijah. Prvo usposabljanje za menedžerje smo pripravili leta 2005, ko je izšel tudi priročnik za menedžerje. Ocenjujemo, da se je v teh letih projekt že toliko ustalil in pridobil na prepoznavnosti, da postaja eden ključnih elementov področja usposabljanja na Mladinskem svetu Slovenije. Usposabljanje je priložnost tako za strokovni napredek posameznikov, ki želijo delovati kot menedžerji v mladinskem delu, kot tudi za tkanje medsebojnih vezi med mladinskimi organizacijami, ki že same po sebi kadrovsko in strukturno krepijo mladinski sektor.

Namen usposabljanja je usposobiti izkušene mladinske voditelje za odgovorno prevzemanje vodstvenih funkcij v mladinskih organizacijah.

Vsebine usposabljanja:

 • vloga mladih in mladinskih organizacij v Sloveniji,
 • strateško načrtovanje,
 • vodenje projektov,
 • struktura in vloge v mladinskih organizacijah,
 • komuniciranje z javnostmi,
 • vodenje ljudi (zaposlenih in prostovoljcev),
 • pridobivanje sredstev.

Usposabljanje bo intenzivno in od udeležencev pričakujemo samoiniciativnost ter zavzetost za sodelovanje. Na usposabljanju bodo vsebine podane preko aktivnih metod dela, ki zahtevajo vključevanje udeležencev. Usposabljanje se šteje za opravljeno, če je posameznik prisoten na vsaj 90 % vsebin.

Profil udeležencev:

 • starost med 19 in 30 let,
 • izkušnje s kontinuiranim vodenjem skupin mladih,
 • izkušnje z vodenjem mladinskih projektov,
 • udeležba na kakšnem usposabljanju mladinskih voditeljev,
 • interes za opravljanje aktivne menedžerske vloge v lastni organizaciji ali na MSS.

Število udeležencev: največ 25 udeležencev

Plačilo:

 • predstavniki organizacij članic MSS oz. njihovih lokalnih enot: 50 €
 • predstavniki mladinskih svetov lokalnih skupnosti: 50 €
 • ostali: 170 €

Plačilo se bo izvedlo po izdaji predračuna, vsak udeleženec bo prejel tudi prenovljen Priročnik za menedžerje.

Prijavite se lahko preko spletne prijavnice najkasneje do ponedeljka, 7. januarja 2019. Izbrani kandidati bodo o izboru obveščeni v torek, 8. januarja 2019 preko elektronske pošte. Prijavljenim na usposabljanje, ki se usposabljanja iz različnih razlogov ne bodo udeležili in odjavljenim po vključno 14. januarju 2019, bo izdan račun v polni vrednosti usposabljanja. Za upravičeno odsotnost se šteje zdravniško potrdilo ali izjemne nepredvidljive okoliščine.

V primeru prevelikega števila prijav bodo udeležence izbirali po naslednjih kriterijih:

 • raznovrstne izkušnje z mladinskim delom,
 • izkušnje z vodenjem projektov v mladinskem delu,
 • interes za opravljanje (trenerskega) dela v organizaciji ali na MSS,
 • pripravljenost za prisotnost na celotnem usposabljanju,
 • ti. mehki kriteriji (uravnoteženost po spolu in organizacijah).

Urnik usposabljanja je intenziven in poteka skozi ves dan vse štiri dni, zato usklajevanje z drugimi obveznostmi te dni za udeležence ni mogoče.

Za več informacij se lahko obrnete na petra.miklauzic@mss.si ali 01 425 60 55.