Usposabljanje za menedžerje v mladinskih organizacijah

Mladinski svet Slovenije vabi na usposabljanje za menedžerje. Usposabljanje je namenjeno tistim, ki opravljajo vodstvene vloge v mladinskih organizacijah ali se na to vlogo šele pripravljajo. Vodstvena vloga ne pomeni nujno ožjega vodstva v organizaciji, lahko gre tudi za vodenje lokalne enote ali druge delovne skupine.

Usposabljanje bo potekalo od četrtka, 29. novembra, do nedelje, 2. decembra 2018 (z začetkom v četrtek zjutraj in zaključkom v nedeljo z vrednotenjem po kosilu). Lokacija usposabljanja bo sporočena naknadno.

S projektom usposabljanja menedžerjev v mladinskih organizacijah želijo prispevati h krepitvi kadrovskega potenciala v mladinskih organizacijah. Namen usposabljanja je usposobiti izkušene mladinske voditelje za odgovorno prevzemanje vodstvenih funkcij v mladinskih organizacijah.

Vsebine usposabljanja:

 • vloga mladih in mladinskih organizacij v Sloveniji,
 • strateško načrtovanje,
 • vodenje projektov,
 • struktura in vloge v mladinskih organizacijah,
 • komuniciranje z javnostmi,
 • vodenje ljudi (zaposlenih in prostovoljcev),
 • pridobivanje sredstev.

Usposabljanje bo intenzivno in od udeležencev pričakujejo samoiniciativnost ter zavzetost za sodelovanje. Na usposabljanju bodo vsebine podane preko aktivnih metod dela, ki zahtevajo vključevanje udeležencev. Usposabljanje se šteje za opravljeno, če je posameznik prisoten na vsaj 90 % vsebin.

Profil udeležencev:

 • starost med 19 in 30 let,
 • izkušnje s kontinuiranim vodenjem skupin mladih,
 • izkušnje z vodenjem mladinskih projektov,
 • udeležba na kakšnem usposabljanju mladinskih voditeljev,
 • interes za opravljanje aktivne menedžerske vloge v lastni organizaciji ali na MSS.

Plačilo:

 • predstavniki organizacij članic MSS oz. njihovih lokalnih enot: 50 €
 • predstavniki mladinskih svetov lokalnih skupnosti: 50 €
 • ostali: 170 €

Prijavite se lahko preko spletne prijavnice najkasneje do nedelje, 18. novembra 2018.

Za več informacij se lahko obrnete na info@mss.si ali 01 425 60 55.

Več informacij o usposabljanju najdete tukaj.