Ustvarjalna Evropa / Kultura: Podpora evropskim mrežam za pomoč kulturnim in ustvarjalnim sektorjem

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa Ustvarjalna Evropa – sklop Kultura, objavila razpis za podporo evropskim mrežam za pomoč kulturnim in ustvarjalnim sektorjem pri krepitvi njihove zmogljivosti za negovanje nadarjenosti, inovativnosti, uspešnosti ter ustvarjanju delovnih mest in rasti.

Podprli bodo reprezentativne mednarodne mreže kulturnih organizacij, ki pokrivajo širok spekter sodelujočih držav Ustvarjalne Evrope.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava – evropske kulturne mreže – iz držav upravičenk v okviru programa Ustvarjalna Evropa. 

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS