Ustvarjalna Evropa / Kultura: Podpora za projekte evropskega sodelovanja za leto 2023

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa Ustvarjalna Evropa – podprogram Kultura, objavila javni razpis, namenjen podpori za projekte evropskega sodelovanja za leto 2023.

Razpis je razdeljen v tri sklope:

  • European Cooperation projects Small Scale – projekti manjšega obsega vključujejo najmanj tri partnerje s sedežem v vsaj treh različnih državah, prijavite lahko projekte v višini največ 200 000 €, sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov.
  • European Cooperation projects Medium Scale – projekti srednjega obsega vključujejo najmanj pet partnerjev s sedežem v vsaj petih različnih državah, prijavite lahko projekte v višini največ 1 000 000 €, sofinancira se do 70 % upravičenih stroškov.
  • European Cooperation projects Large Scale – projekti večjega obsega vključujejo najmanj deset partnerjev s sedežem v vsaj desetih različnih državah, prijavite lahko projekte v višini največ 2 000 000 €, sofinancira se do 60 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki so dejavne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter imajo uradni sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu Kultura. 

Več informacij najete tukaj.

Vir: CNVOS