Ustvarjalna Evropa / medsektorski sklop: Digitalno povezovanje kulture in avdiovizualnih vsebin

V okviru medsektorskega sklopa programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen digitalnemu povezovanju kulture in avdiovizualnih vsebin.

Podpora bo zagotovljena projektom:

  • za katere so značilne nove oblike ustvarjanja na stičiščih različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, vključno z avdiovizualnim sektorjem, in ki uporabljajo inovativne tehnologije, vključno z virtualno resničnostjo;
  • ki spodbujajo inovativne medsektorske pristope in orodja za lažji dostop, distribucijo, promocijo in/ali vrednotenje kulture in ustvarjalnosti, vključno s kulturno dediščino.

Upravičene dejavnosti – projekti, ki vključujejo vidik avdiovizualne in nove digitalne tehnologije, ki bo vključen na vsaj enem od naslednjih področij: muzeji, nastopi v živo in/ali kulturna dediščina.

Predlog mora predložiti konzorcij, sestavljen iz vsaj treh pravnih subjektov, ki prihajajo iz treh različnih držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa, ter predstavljajo najrazličnejše strokovno znanje v različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, vključno z avdiovizualnim sektorjem.

Vsi člani konzorcija morajo imeti sedež v državi, ki sodeluje v programu Ustvarjalna Evropa.

Rok prijave je 20. junij 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.