Ustvarjalna Evropa / Medsektorski sklop: Podpora laboratorijem za ustvarjalne inovacije

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa Ustvarjalna Evropa objavila razpis, namenjen podpori laboratorijem za ustvarjalne inovacije.

Namen razpisa je spodbujanje inovativnih pristopov k ustvarjanju vsebin, dostopu, distribuciji in promociji v različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Medsektorski sklop spodbuja sodelovanje med ustvarjalnimi sektorji in vključuje sektor novičarskih medijev.

Na razpis se lahko prijavijo pravni subjekti javnega in zasebnega prava s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi soprijavitelji iz najmanj dveh različnih upravičenih držav.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS