Ustvarjalna Evropa / podprogram Kultura: Podpora za projekte evropskega sodelovanja za leto 2020

V okviru podprograma Kultura programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori za projekte evropskega sodelovanja za leto 2020.

Razpis je razdeljen na dve kategoriji:

Kategorija 1 – Manj obsežni projekti sodelovanja
Vključujejo vodjo projekta in vsaj dva druga partnerja s pravnim sedežem v vsaj treh različnih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Prijavite lahko projekte v višini največ 200 000 EUR, sofinancira se do 60 % upravičenih stroškov.

Kategorija 2 – Obsežnejši projekti sodelovanja
Vključujejo vodjo projekta in vsaj pet drugih partnerjev s pravnim sedežem v vsaj šestih različnih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Prijavite lahko projekte v višini največ 2 000 000 EUR, sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov.

Prijave sprejemajo do 27. novembra 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.