Ustvarjalna Evropa: Razpis za sofinanciranje projektov literarnega prevajanja

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je objavila razpis za sofinanciranje projektov literarnega prevajanja za leto 2020 v programu Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura.

Dejavnosti, ki so lahko vključene v projekte so:

  • prevod,
  • objava,
  • distribucija in promocija kompleta upravičenih leposlovnih del z visoko literarno vrednostjo, ne glede na literarno zvrst (romani, kratke zgodbe, drame, poezija, strip, otroško leposlovje).

Podpora projektom literarnega prevajanja se prednostno nameni:

  • spodbujanju promocije evropske prevedene literature,
  • spodbujanju prevanja iz manj uporabljenih jezikov v angleščino, nemščino, francoščino, španščino (kastiljščino), saj prispevajo k širšemu kroženju del,
  • spodbujanju prevajanja manj zastopanih zvrsti, na primer del za mladino, stripov, kratkih zgodb ali poezije,
  • podpori ustrezne uporabe digitalnih tehnologij pri distribuciji in promociji del,
  • spodbujanju prevajanja in promocije knjig, ki so prejele nagrado Evropske Unije za književnost,
  • večji prepoznavnosti in priznanju prevajalcem, zato se bo od založnikov zahtevalo, da v vsako prevedno knjigo vključijo biografijo prevajalcev_k.

Upravičeni prijavitelji_ce so lahko založniki ali založniške hiše s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu Kultura.

Rok prijave je 5. 5. 2020.

Več informacij lahko najdete tukaj.