Uveljavljanje prostovoljskega dela kot lastnega vložka prostovoljskih organizacij na javnih razpisih

Organizacije, ki ste vpisane v vpisnik prostovoljski organizacij, imate pravico, da uveljavljate prostovoljsko delo za sofinanciranje vseh projektov, ki se financirajo iz državnega ali občinskih proračunov.

Ta pravica prostovoljskim organizacijam pripada ne glede na to, ali to javni razpis posebej določa ali ne. Pripada vam tudi v primeru, ko javni razpis ali navodila financerja pravijo, da se lastni vložek v obliki prostovoljskega dela ne upošteva, saj je to pravica, ki vam jo daje Zakon o prostovoljstvu.

Prostovoljsko delo za sofinanciranje uveljavljate tako, da ga vpišete v finančni načrt projekta in sicer tako pod prihodke (kot lastna sredstva) kot tudi pod stroške dela. Pri tem kot opombo v finančnem načrtu dopišete, da lastna sredstva v obliki prostovoljskega dela uveljavljate na podlagi določbe petega odstavka 37. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS