Vabilo k oddaji kandidature za člane nadzornega odbora TI Slovenia

Transparency International Slovenia vabi k oddaji kandidature za člane Nadzornega odbora društva.

Društvo Transparency International Slovenia je nevladna in neprofitna organizacija s statusom organizacije v javnem interesu. Od leta 2009 so del mednarodne mreže Transparency International, ki se bori za svet, v katerem oblast, politika, gospodarstvo, civilna družba in dnevno življenje ljudi ne bodo prepleteni s korupcijo.

Nadzorni odbor skladno s statutom spremlja delo Upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim in drugim poslovanjem društva ter enkrat letno poroča zboru članov. Nadzorni odbor je sestavljen iz najmanj treh članov. Trenutno nadzorni odbor šteje 2 člana, saj je enemu članu potekel mandat. Mandatna doba članov nadzornega odbora traja 5 let z možnostjo vnovične izvolitve. Člani nadzornega odbora so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Funkcije članov niso plačane.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Transparency International Slovenia