Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa

Ministrstvo za kulturo v letu 2017 uvaja neposredno sklepanje pogodb za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa. 

Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja vseh slovenskih izvajalcev na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti.

Ministrstvo bo v letu 2017 sofinanciralo projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili v letih 2014, 2015 ali 2016 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa in v letu 2017 (v času oddaje vloge za sofinanciranje) še vedno potekajo, pod pogojem da v letih 2015 in 2016 niso bili sofinancirani iz naslova javnih pozivov ministrstva z oznakama JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015 ter JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016. Ministrstvo bo sofinanciralo tudi projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2017, če se obdobje aktivnosti projekta v letu 2017 tudi zaključi (projekt se izteče). 

Skladno z zgoraj navedenimi pravili ministrstvo k oddaji vlog za sofinanciranje vabi uspešne slovenske prijavitelje (v vlogi vodje projekta ali partnerja v projektu) v okviru naslednjih razpisov programa Ustvarjalna Evropa: 

  • podprogram KULTURA: evropske platforme, evropske mreže, projekti sodelovanja,
  • podprogram MEDIA: razvoj posameznih projektov in razvoj skupine projektov, razvoj video iger, TV prikazovanje, usposabljanje, dostop do trgov, mednarodni koprodukcijski skladi, filmski festivali ter razvoj občinstev,
  • medsektorski sklop: vključevanje beguncev. 

Zadnji rok za prijavo je 30. oktober 2017.

Več o razpisu najdete tukaj.