Vabilo k prijavi interesa za brezplačno mentoriranje za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

Umanotera, Društvo Focus in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC vabijo k prijavi interesa za brezplačno mentoriranje za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri. Mentoriranje je namenjeno zainteresiranim akterjem, tudi NVO, za izvedbo konkretnih skupnostnih projektov v lokalnem okolju in bo potekalo od julija do novembra 2017.

Z vsebinskim, pravnim in procesnim mentoriranjem želijo okrepiti izbrane akterje v lokalni skupnosti za izvedbo konkretnih skupnostnih projektov v lokalnem okolju na področjih trajnostnega urejanja prostora, vključno s trajnostnim prometom, samooskrbe s hrano in ekološkega kmetijstva, lokalnega krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje, učinkovite rabe energije in oskrbe z energijo iz lokalnih obnovljivih virov.

Mentoriranje bo potekalo na izbrani projektni ideji prijavitelja, mentorirance bodo seznanili s ključnimi načeli izvajanja skupnostnih projektov, jim pomagali pri identifikaciji potencialov in ovir za njihovo realizacijo ter pri vključevanju deležnikov.

Rok za oddajo prijav je 23. junij 2017. Prijavite se na pic@pic.si.

Več informacij najdete tukaj.