Vabilo k prijavi na slovensko nagrado Natura 2000

Slovenska nagrada Natura 2000 bo združila 18 let dobrih praks več kot 100 organizacij, ki so prispevale k učinkovitemu upravljanju območij Nature 2000. Finalisti in zmagovalci nagrade Natura 2000 bodo primeri dobrih praks upravljanja območij Nature 2000 z dolgoročnimi učinki.

Opisi kategorij:

  • varstvo vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000 v Sloveniji – aktivnosti, ki se osredotočajo na varstvo posameznih in/ali taksonomske skupine živalskih in/ali rastlinskih vrst in/ali habitatnih tipov Nature 2000 na enem ali več območjih Nature 2000 v Sloveniji.  
  • slovenski inovativni dosežki znanosti za Naturo 2000 – znanstvene aktivnosti, ki prispevajo k boljšemu poznavanju vrst in/ali habitatnih tipov Nature 2000 v Sloveniji in so bili izvedeni na enem ali več območjih Nature 2000 v Sloveniji.
  • družbeno-gospodarske koristi – ustvarjanje družbeno-gospodarskih koristi za lokalne deležnike oziroma prispevek k reševanju konfliktov med različnimi deležniki s koristjo za Naturo 2000 v Sloveniji.
  • sodelovanje – vzpostavitev učinkovitih partnerstev med deležniki, vključenih v upravljanje in ohranjanje območij Nature 2000, ki vključujejo bodisi mednarodno sodelovanje ali sodelovanje različnih deležnikov v Sloveniji za Naturo 2000 v Sloveniji.
  • komunikacijske akcije za območja Nature 2000 – komunikacijske aktivnosti, ki so z jasnimi dolgoročnimi učinki prispevale k boljši informiranosti o in razumevanju Nature 2000 ter spreminjanju navad ljudi za območja Nature 2000 v Sloveniji.

Več informacij in prijavnica so na voljo tukaj.

Vir: CNVOS