Vabilo k sodelovanju v odprtokodni zadrugi Na-prostem

Zainteresirane organizacije in posamezniki_ce vabljeni k sodelovanju v novo nastajajoči zadrugi Na-prostem, ki izhaja iz projekta “Na-prostem.si: Prosto programje za digitalno vključenost NVO in uporabnikov”.

Zadruga bo povezala ponudnike na področju odprte kode in prostega programja. Ponujali bodo programje kot storitev (software as a service), razvoj novih odprtokodnih rešitev, nadgradnjo obstoječe odprtokodne programske opreme, lokalizacijo, oblikovanje, izobraževanje, tehnično podporo, mreženje in še več.

Zainteresirani_e člani_ce bodoče zadruge vabljeni k izpolnjevanju vprašalnika, katerega cilj je bolje razumeti ponudbo odprtokodnih storitev, rešitev in programov ter oblikovati ustrezen poslovni model za delovanje zadruge v skladu z vašimi pričakovanji.

Odprtokodne storitve imajo pozitiven vpliv na družbo, inovacije in interoperabilnost ter prispevajo k digitalni suverenosti in zasebnost uporabnikov in organizacij.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Projekt "Na-prostem.si"