Vabilo MK k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2018

Ministrstvo za kulturo v letu 2018 nadaljuje neposredno sklepanje pogodb za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa.

Ministrstvo bo v letu 2018 sofinanciralo delež lastnih sredstev slovenskih prijaviteljev (pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji) za izvedbo projektov, ki so bili v letih 2015, 2016 ali 2017 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa in v letu 2018 (v času oddaje vloge za sofinanciranje) še vedno potekajo. Ministrstvo bo sofinanciralo tudi projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2018, če se obdobje aktivnosti projekta v letu 2018 tudi zaključi (projekt se izteče).

Zaradi preprečevanja dvojnega financiranja ministrstvo ne bo financiralo projektov, ki so v letu 2018 pridobili podporo v okviru Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU, ki ga je 15. 6. 2018 objavilo Ministrstvo za javno upravo, bodisi v okviru Javnega poziva za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, ki ga je 20. 4. 2018 objavilo Ministrstvo za kulturo.

Ministrstvo k oddaji vlog za sofinanciranje vabi uspešne slovenske prijavitelje (v vlogi vodje projekta ali partnerja v projektu) v okviru naslednjih razpisov programa Ustvarjalna Evropa:

  • podprogram KULTURA: evropske platforme, evropske mreže, projekti sodelovanja, prevodni projekti;
  • podprogram MEDIA: razvoj posameznih projektov in razvoj skupine projektov, razvoj video iger, TV prikazovanje, usposabljanje, dostop do trgov, mednarodni koprodukcijski skladi, filmski festivali ter razvoj občinstev;
  • medsektorski sklop: vključevanje beguncev, razvoj modulov magistrskega medsektorskega študija umetnosti in znanosti.

Ministrstvo bo z upravičenimi prijavitelji, ki bodo predložili izpolnjene prijavne obrazce z obveznimi prilogami, sklenilo neposredne pogodbe o sofinanciranju. Pogodbe se bodo sklepale najkasneje do 30. oktobra 2018.

Več informacij najdete tukaj.