Vabilo na strokovni posvet: Vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje priseljencev

Vabljeni na strokovni posvet o vlogi prostovoljcev pri jezikovnem izobraževanju priseljencev. Potekal bo v okviru mednarodnega projekta (Erasmus+) “Vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje priseljencev: vloge in kompetence”. V projektu poleg dveh slovenskih (UPI LU Žalec in Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, FF UL) sodelujejo še organizacije iz Danske, Nizozemske in Velike Britanije.

Posvet je namenjen organizacijam, ki delujejo na področju učenja slovenščine in opismenjevanja priseljencev; organizacijam, ki delujejo na področju vključevanja priseljencev v slovensko družbo na splošno; učiteljem, prostovoljcem in strokovnim delavcem, ki se srečujejo s priseljenci ter ostali strokovni javnosti.

Eden izmed ciljev projekta je prepoznati različne vloge, ki jih lahko imajo prostovoljci, ki priseljencem pomagajo pri učenju jezika, vključevanju v družbo in aktivnem državljanstvu. Na posvetu bodo predstavili osnutek modela za vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje priseljencev, ki je nastal na podlagi intervjujev z učitelji slovenščine, prostovoljci, priseljenci, izvajalci izobraževanja ter odločevalci na področju jezikovnega izobraževanja v štirih evropskih državah. Model želijo dopolniti oz. nadgraditi skozi razpravo in ob povratni informaciji sodelujočih.

Posvet bo 20. 4. 2017, ob 10. 00 na UPI-ljudski univerzi Žalec.

Udeležbo potrdite do 17. 4. na tina.baloh@upi.si.

Več informacij najdete tukaj.