Vabilo za vključitev v intenzivno podporo in mentorstvo na področju prostovoljstva v letu 2020

Slovenska filantropija v okviru projekta Slovenska mreža prostovoljskih organizacij vabi k sodelovanju nevladne organizacije, ki bi se rade okrepile na področju prostovoljstva. V intenzivno podporo in mentorstvo na področju prostovoljstva v letu 2020 bodo vključili osem nevladnih organizacij.

Namen podpore je krepitev posameznih nevladnih organizacij, da z dobro organiziranim prostovoljskim delom laže dosegajo svoje poslanstvo, s pridobljenim znanjem pa poskrbijo za kakovostno delo s prostovoljci in širijo svoje aktivnosti.

Podpora Slovenske filantropije bo vključevala:

  • intenzivno petdnevno usposabljanje oseb, ki so odgovorne za prostovoljstvo v organizacijah (pridobili boste znanje, kako pripraviti organizacijo na prostovoljsko delo in voditi prostovoljce, spoznali načine pridobivanja in izbora prostovoljcev, uveljavljanje Zakona o prostovoljstvu v praksi, raziskovali motivacijo in najboljše načine nagrajevanja prostovoljcev, spoznali razloge za konflikte v prostovoljstvu in pristop k njihovemu reševanju; delali bodo na konkretnih primerih, se učili drug od drugega in iskali načine izboljšanja organiziranja prostovoljskega dela v sodelujočih organizacijah);
  • svetovanje in mentorstvo v elektronski obliki, po telefonu ali osebno.

V kolikor menite, da bi vam ta znanja koristila pošljite do 17. 2. 2020 v celoti izpolnjeno prijavnico  na naslov Slovenske filantropije ali slovenska@filantropija.org. Prijavnico lahko najdete tukaj.

Pomembno: Prostovoljska organizacija zagotovi vsaj enega predstavnika, ki je v organizaciji odgovoren za prostovoljstvo in se bo udeležil celotnega 5-dnevnega usposabljanja ter pripravil načrt izboljšav prostovoljstva v organizaciji. Zaželeno je, da organizacije zagotovijo sodelovanje dveh predstavnikov, saj se je po dosedanjih izkušnjah izkazalo, da je medsebojna podpora pri uvajanju sprememb v organizacijo zelo dragocena. Udeleženci usposabljanja bodo v svojih organizacijah namreč po zaključenem procesu podpore skrbeli za to, da bo kakovostno delo s prostovoljci ostalo stalna praksa.

Dodatne kriterije za izbor lahko najdete tukaj.

Usposabljanje bo potekalo v Velenju v dveh delih: 

  1. del (tri dni od 9.00 do 16.00): 9. – 11. 3. 2020
  2. del (dva dni od 9.00 do 16.00): 16. in 17. 4. 2020

Gostitelj usposabljanja je Društvo NOVUS, Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS.

Usposabljanje je brezplačno. Organizator poskrbi za napitke in prigrizke v odmorih, ostalo prehrano in morebitno bivanje pa morajo zagotoviti organizacije same.

Za vaša dodatna vprašanja so vam na voljo na andreja.hleb@filantropija.org.