Vabljeni k sodelovanju na mednarodni konferenci na temo pozitivnih praks medsektorskega sodelovanja

Regionalni centar pozitivne prakse – RCPP vabi slovenske nevladne organizacije k aktivni udeležbi na mednarodni konferenci na temo pozitivnih praks medsektorskega sodelovanja, ki bo potekala v maju 2018.

Na konferenci bodo obravnavali naslednje teme: 

  • nasilje v družini s posebnim poudarkom na nasilju nad otroki in ženskami ter medvrstniškem nasilju,
  • vključevanje oseb s posebnimi potrebami,
  • enakost med spoloma,
  • varstvo okolja (razvoj podeželja),
  • poklicno usposabljanje in zaposlovanje ranljivih skupin,
  • skrb za starejše,
  • begunci, razseljene osebe in prosilci za azil,
  • multietničnost, večkulturnost in strpnost,
  • družbeno-ekonomski odnosi v regiji.

Več informacij o dogodku, na katerem bodo sodelovali predstavniki iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Makedonije, Srbije, Madžarske, Romunije, Bolgarije, Grčije, Albanije in Turčije, najdete tukaj.

Vsi, ki bi želeli na dogodek prijaviti svoj projekt, se obrnite na ikcac@yahoo.com in posredovali vam bodo obrazec za prijavo.

Rok za prijave je 31. januar!