Vabljeni na simpozij: Mladi v MOL

Vabljeni na simpozij Mladi v MOL, ki bo potekal 19. 1. 2018, med 9.15 in 12.30,  v Veliki sejni dvorani v Mestni hiši.

Če vam čas dopušča se pridružite za čas trajanja programa, ali pa se pridružite le pri tisti od sekcij, ki je najbolj povezana z vašim področjem delovanja.

Obravnavane tematike na simpoziju:

  • kulturna potrošnja,
  • izobraževanje in bivanjska problematika,
  • ozaveščenosti mladih za tveganja s področja drog, spolnosti in zdrave prehrane.

Simpozij je rezultat enoletnega raziskovalnega projekta, ki so ga izvajali študenti programa Medijskih in komunikacijskih študij, Fakultete za družbene vede v okviru dveh predmetov in sicer pri Raziskovalnem praktikumu (nosilki Tanja Oblak Črnič in Andreja Vezovnik) v 3.letniku in pri predmetu Komunikološki raziskovalni seminar (nosilka Tanja O. Črnič) v 4. letniku.

Projekt je nastal na pobudo Urada za mladino, Mestne občine Ljubljana in predstavlja eno od rednih oblik sodelovanja programa MKŠ s prakso, ki bogati tako samo izvedbo predmetov kot tudi širših raziskovalnih kompetenc študentov, “naročnikom” pa ponudi uvid v delo študentov in rezultate posameznih raziskav.

Program simpozija s povzetki predstavitev najdete tukaj.