Vabljeni_e k sodelovanju v vprašalniku o spoštovanju pravic invalidov v času COVID-19

Koordinacijska skupina, ki združuje šest evropskih organizacij, je zagnala pobudo, v okviru katere preverjajo, v kakšni meri države spoštujejo pravice invalidov v času pandemije bolezni COVID-19. 

V ta namen so pripravili kratko anketo, s katero želijo pridobiti informacije o izkušnjah invalidov v času pandemije in o tem, kako se države odzivajo na potrebe invalidov. K sodelovanju vabijo tudi posameznike in organizacije iz Slovenije.  

Anketa je na voljo tukaj. Odzivi bodo javno objavljeni tukaj 

Ob morebitnih vprašanjih glede vprašalnika ali pobude Covid-19 Monitor Pravic Invalidov se lahko orbnete na njihove sodelavce_ke v angleščini, francoščini ali španščini na e-poštni naslov monitoring@covid-drm.org.