Varuhinja človekovih pravic je objavila javni poziv za kandidate za zagovornike otrok

Varuhinja človekovih pravic v marcu in aprilu 2019 načrtuje novo usposabljanje kandidatov za zagovornike otrok z območja celotne Slovenije. Prednost pri izbiri imajo kandidati z območij, kjer zagovornikov primanjkuje.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za uvrstitev na seznam zagovornikov, ki jih določa Zakon o Varuhu človekovih pravic (ZvarCP – UPB2, Uradni list RS, št. 69/17) v tretjem odstavku 25. b člena (z izjemo 8. alineje).

Delo zagovornika je prostovoljno in častno in ne predstavlja delovnega razmerja, pripada pa mu nagrada in povrnitev potnih stroškov.

Prijave sprejemajo do vključno 31. januarja 2019.

Poziv najdete tukaj.