Več kot milijon za študentske inovativne projekte povezovanja z okoljem v 2017/18

V študijskem letu 2017/2018 bo več kot 1 milijon evrov namenjenih za študentske inovativne projekte in za povezovanje visokošolskega sistema z okoljem. Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je v okviru že objavljenega javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018« odprt rok za oddajo prijav na 2. odpiranje za študijsko leto 2017/2018, ki prične teči s 1. 10. 2017.

Javni razpis je ciljno usmerjen k okrepljenemu sodelovanju in povezovanju visokošolskega sistema z okoljem (negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju). S programom, v katerega bodo vključeni študenti, se bo spodbujalo reševanje aktualnih vprašanj lokalnega in družbenega okolja tudi preko usposabljanja študentov in s svetovanjem za ciljne skupine lokalne skupnosti. Z navedenimi dejavnostmi se bo krepila družbena odgovornost visokošolskih zavodov, posamezniki pa bodo pridobili kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Rok za prijavo je 25. 10. 2017 do 16. 00.

Obdobje izvajanja projektov (upravičenosti stroškov) v študijskem letu 2017/2018 je do vključno 31. 7. 2018.

Razpoložljiva sredstva za prijavitelje v študijskem letu 2017/2018: največ do 1.047.126,50 EUR.

Več informacij najdete tukaj.