Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v VIZ: vabljeni k prijavi dobrih praks

V organizaciji Eurydice Slovenija, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, CMEPIUSa in Zavoda za šolstvo bo 27. in 28. 9. 2022 na Brdu pri Kranju potekala nacionalna konferenca z naslovom Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju. 

Njen osrednji namen je odpreti prostor za razpravo o različnih vidikih pravičnosti in inkluzivnosti v vzgoji in izobraževanju ter njuni medsebojni povezanosti. Vabijo vas, da konferenco sooblikujete s primeri dobrih praks, ki se osredotočajo na posebne skupine in se tematsko navezujejo na tematske steze, povezane z različnimi področji spodbudnega učnega okolja (socialno učno okolje, fizično učno okolje, didaktično in kurikularno učno okolje, vzgoja za pravičnost).

Obrazec za prispevke je na voljo tukaj, več informacij o konferenci pa tukaj.

Vir: CNVOS