Vključevanje izvajalcev_k socialnovarstvenih programov v oblikovanje novega nacionalnega programa socialnega varstva 2021 – 2027

CNVOS je objavil poziv za vključevanje izvajalcev_k socialnovarstvenih programov v oblikovanje novega nacionalnega programa socialnega varstva 2021 – 2027.  

Po “korona premoru” se je znova sestala delovna skupina krovnih organizacij za pripravo NPSV 2021 – 2027. Da bi dobili odziv čim večjega števila deležnikov, je Inštitut RS za socialno varstvo pripravil vprašanja, na katera bi naj odgovorili do konca junija. Vprašanja so na voljo tukaj. 

Ker je področje SVP zelo razvejano je CNVOS skupaj s Socialno zbornico področja razdelil, vsako področje ima tudi svojega koordinatorja, ki bo zbral odzive po področjih, na koncu pa bo nastal skupen dokument. 

Koraki oblikovanja odziva:  

  1. Koordinatorji_ice kontaktirajo vse izvajalce_ke posameznega področja in jih povabijo k sodelovanju pri oblikovanja odziva. 
  1. Odziv posameznega področja se pripravi do 15. 6. in se pošlje na e-poštni naslov tina.divjak@cnvos.si. 
  1. V petek, 19. 6. 2020, ob 10.00 (lokacija bo sporočena naknadno) pa bo potekal sestanek vseh koordinatorjev z namenom, da se oblikuje skupen odziv izvajalcev SVP.  

Več informacij in koordinatorje_ke področjih lahko najdete tukaj