Vlada sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome

Vlada RS je na dopisni seji dne 25. 5. 2017 sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2017–2021, ki ga je 24. 5. 2017 na svoji 4. seji potrdila tudi Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti.

Komisija se je na seji seznanila s potekom usklajevanj in priprave predloga dokumenta ter s predstavitvijo njegove strukture in glavnih vsebinskih poudarkov. V razpravi so članice in člani pozdravili predlog nacionalnega programa in ga ocenili kot zelo korektnega, realnega in predvsem izvedljivega. Kot bistven pozitiven napredek so članice in člani ocenili predvidene ukrepe za vzpostavitev tesnejšega sodelovanja in povezovanja državne ravni z lokalno, kar je za uspešno doseganje ciljev na tem področju bistvenega pomena.

Področja, ki jih zajema nacionalni program ukrepov, je kot prednostna prepoznala tudi romska skupnost.

V zvezi z izvajanjem nacionalnega programa ukrepov je Vlada že naredila tudi enega prvih korakov na področju urejanja bivanjskih razmer. Imenovala je posebno medresorsko delovno skupino za reševanje prostorske problematike Romov, ki je zadolžena za pripravo predlogov rešitev za izboljšanje bivalnih razmer Romov po posameznih romskih naseljih.

Več si lahko preberete tukaj.