WEF objavill poročilo o neenakosti med spoloma za leto 2020

Svetovni gospodarski forum (WEF) je objavil letno poročilo o neenakosti med spoloma za leto 2020.

Poročilo o neenakosti med spoloma je Svetovni gospodarski forum prvič uvedel leta 2006 kot okvir za zajemanje razsežnosti razlik med spoloma in za spremljanje sprememb teh razsežnosti skozi čas.

Poročilo za leto 2020 meri vrzeli med spoloma na štirih ključnih področjih:

  • izobraževanje,
  • zdravje,
  • sodelovanje v političnem življenju,
  • sodelovanje v gospodarskem življenju.

Do poročila, ki zajema 153 držav sveta in jih razvršča glede na doseženo stopnjo enakosti med spoloma, lahko dostopate tukaj.