Youth Network Event 2022

Youth Network Event je vsakoletni dogodek, ki daje mladinskim organizacijam priložnost za mreženje in soustvarjanje vsebin.

Gosti ga Evropski parlament v Bruslju, program se pa osredotoča na organizacije, ki delajo z mladimi z manj priložnostmi tako na lokalni kot regionalni ravni. Cilj dogodka je vzpostaviti povezavo med parlamentom in mladinskimi organizacijami iz Evrope. Prav tako ponuja priložnost za mreženje med mladinskimi organizacijami, ki delujejo na področju aktivne participacije in demokracije.

Več informacij in povezava do prijavnice so na voljo tukaj.

Vir: Evropski parlament